BatterX – H10 2.0 – novinky

  • Solární systém BatterX přináší další novinky a vylepšení
  • UPS funkce – klasický hybrid s BackUp výstupem
  • Power BackUp – připojení kompletní zátěže
  • Přívětivější montáž díky nové svorkovnici
  • Volba reléových kontaktů jako rozpínací, nebo spínací
  • Nově spolupráce s dalšími systémy
  • Dobíjecí proud až 37A na modul v hybridním režimu
  • Vhodné i pro zcela ostrovní provoz

BatterX představuje druhou generaci solárního systému. Jedná se stále o All-in-one řešení, které propojuje prvky automatizace a solární hybridní elektrárny. Nově zde nalezneme uživatelsky přívětivější montáž díky novým svorkovnicím. Vylepšení dostaly i reléové kontakty, které lze připojit pomocí svorek a dle konkrétních požadavků můžeme zvolit mezi rozpínací, nebo spínací variantou. Vstupní kontakty jsou pomocí optočlenu galvanicky odděleny od systému. Pokud dojde k jejich sepnutí, můžeme volit ze tří možností a upravovat tak funkci elektrárny. Lze například vypínat a zapínat přetoky do sítě, nabíjení z AC, nebo vybíjení baterie. Lze tak nastavit chování systému na základě vnějších podnětů. Spolupráce a propojení s chytrou domácností je samozřejmostí, stejně tak je součástí systému příprava pro tepelné čerpadlo SG-Ready.

batterx-2

Rozvaděčový CliX modul nové konstrukce nyní obsahuje vylepšené připojení. Nemusíte se již trápit s konektory, vše stačí pohodlně zacvaknout do svorkovnice. Výstupy lze využít jako spínací nebo ovládací kontakt pro relé, nebo stykač. Lze takto například spínat vybrané okruhy, nebo ovládat systém chytré domácnosti.

Veškeré ovládací prvky jsou bezpotenciální a vstupy jsou řešeny spínáním optočlenu. Stačí například pomocí externího vypínače nebo dalšího řídicího systému sepnout vybraný kontakt proti kontaktu G. V přední části jsou již standardně umístěny všechny potřebné ochrany.

batterx-3

Systém lze provozovat ve dvou základních režimech, které je možné zvolit pomocí zapojení konektoru v zadní části.

Běžný hybridní režim provozu solární elektrárny v paralelním připojení a backup výstupem, který je stále napájen i během výpadku elektické sítě. Backup výstup lze zatížit až na 3x 3.3kW. Během výpadku sítě dochází ale k mikro výpadku backupu vlivem vnitřního přepnutí střídače. Tento výpadek je po dobu maximálně 10 ms. Okruhy pro připojení na Backup výstup musí být pečlivě vybrány a zcela odděleny od sítě.

batter-4

Nově je BatterX vybaven režimem Backup power mode. Zde není potřeba vybírat okruhy, které mají být zálohovány. Stačí celou zátěž připojit na výstup a v případě výpadku dochází k přepnutí výstupů střídače. Toto přepnutí probíhá do 5s, je tedy potřeba s tímto časem počítat. Při provozu se sítí dosahuje maximální výstupní výkon až 21kW (7kW na fázi). Při výpadku je to ale jen maximální výkon střídače 3x3,3 KW. Nevýhodou tohoto zapojení je možné přetížení Backup výstupu, jelikož během výpadku sítě máme k dispozici pouze výkon 3x3,3kw. Je proto vhodné ve spolupráci s reléovými kontakty při výpadku sítě odpojit vybrané spotřebiče nebo celé okruhy.

Toto zapojení sebou nese výhody při instalaci, jelikož nemusíme galvanicky oddělovat zálohované spotřebiče. Je také vhodné například pro starší domy, kde chceme mít nepřetržité napájení, ale zároveň je velmi nákladné, nebo nemožné zasahovat do starší elektroinstalace.

batterx-6

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..