Co je třífázový asymetrický výstup u hybridního střídače a proč je jeho použití výhodné?

Proč se soustředit na třífázový asymetrický výstup?

Při smíšeném použití jednofázové a třífázové zátěže, při různě velkých zátěžích na jednotlivých fázích nebo při různých dobách spouštění spotřebičů nastává v třífázovém energetickém systému nerovnováha. V ČR je uplatňováno účtování spotřebované energie nezávisle v každé fázi. Pokud se ještě přidá požadavek na omezení exportu a střídač nemá funkci nesymetrického výstupu, problém s nevyvážeností třífázového výkonu povede ke zbytečnému zvýšení spotřeby elektrické energie. Naopak v případě, že bude hybridní měnič efektivně podporovat asymetrický výstup, bude využití energie optimalizováno a náklady na energie budou nižší.

Jak tedy ušetřit náklady na elektřinu s asymetrickou funkcí hybridního střídače?

S funkcí podpory asymetrie střídač může distribuovat energii do každé fáze podle momentální velikosti zátěže (samozřejmě pouze v rámci svého maximálního výkonu na jednu fázi). Naopak bez této funkce bude výstupní výkon měniče omezen podle nejméně zatížené fáze tak, aby nedošlo k přetoku energie do sítě. Chybějící výkon v ostatních fázích je tedy třeba dodat ze sítě, tak aby byl pokryt odběr spotřebiče. Energii je tedy třeba zakoupit a to i v případě přebytků výroby.

VYSTRIZEK5

Podporují všechny hybridní asymetrický výstup?

Nepodporují! Vzhledem k vysokým technickým nárokům na návrh hardwaru a složité programové algoritmy není snadné dosáhnout funkční asymetrie. Upřímně řečeno, navrhnout střídač se 100% třífázovým asymetrickým výstupem je úspěch. Nicméně Wattsonic jde nad rámec běžného a střídače Wattsonic generace 3. podporují třífázový asymetrický výstup až do 110 %. Wattsonic pomáhá vždy maximalizovat využití energie z panelů.

vystrizek2

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..