Hybridní bateriové úložiště HBS

Rodina flexibilních hybridních bateriových úložišť společnosti Riello pro komerční a průmyslové aplikace s rozsahem od 10 do 800 kVA.

uloziste

Hlavní vlastnosti:

 • Připraveno pro On Grid a Off Grid
 • Hybridní úložiště energie
 • Kvalitní napájení zátěže s integrací obnovitelných zdrojů
 • Špičkové řízení s pokrýváním odběrových špiček
 • Síťové služby
 • Ochrana UPS
 • Ekologická udržitelnost

Globální spotřeba a ceny energií rostou. V systému stávajících sítí již nelze zaručit plynulé dodávky energie a pokrytí všech současných a budoucích požadavků na energii. Po letech intenzivního výzkumu a zúročením bohatých zkušenosti s řízením výkonu a bateriovými úložišti vzniklo hybridní bateriové úložiště (HBS). Jde o multifunkční, vysoce flexibilní systém ukládání energie, kombinující (ESS)+UPS systém. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (např. solární invertory) zaručuje, že každá vyrobená kWh z obnovitelného zdroje bude plně využita k napájení připojené zátěže, nabíjení baterie, zásobování podsítě nebo bude dodána do sítě. Úložiště řady HBS je řešením, jak přispět ke snížení výroby energie z fosilních paliv a tedy ke snížení CO2 emisí.

V kombinaci např. s větrnou elektrárnou nebo jakýkoli jiným zdrojem zelené energie může HBS ukládat přebytky takto vyrobené energie pro pozdější využití energie těchto zdrojů. Není tedy třeba instalovat extra elektrické vedení pro přenášení nadbytečné energie, ale využívá se stávající infrastruktura a energie se ukládá pro pozdější využití blízko místa její spotřeby. Systém také může poskytnout ochranu proti kolísání cen elektřiny. Chytré řešení pracuje s různými cenami energie a díky HBS, je možné tyto ceny analyzovat a vybrat si ty nejekonomičtější varianty nákupu. Technologie „vložené“ UPS také nabízí nejlepší a nejvyšší možnou úroveň ochrany pro předcházení problémů s dodávkami energie. Bateriová úložiště nabízejí zálohu od několika minut do mnoha hodin pro případné výpadky sítě.

Více elektromobilů (EV) znamená vyšší poptávku po energii. Reálná elektrická síť není přizpůsobena této nové poptávce. HBS má unikátní výhodu produkovat velké množství energie směšováním různých zdrojů (slunce, vítr, voda) + baterie + síť. To vše lze spravovat jednoduše přes internetové připojení prostřednictvím open-source rozhraní HBS. V závislosti na různých parametrech (velikost solární instalace, typ baterií, cena za kWh, napájení UPS, země instalace, energetický profil, atd…) HBS nabízí návratnost mezi 2 a 10 lety.

Hybridní bateriový systém princip činnosti:

Hybridní bateriové úložiště je schopné přijmout energii z více zdrojů a tuto energii pak uložit nebo řízeně distribuovat s ohledem na maximální využití obnovitelných zdrojů. Nabízí optimalizovaný koncept energetického řízení distribuce pro lokální aplikace nebo síťové služby. Hybridní bateriové úložiště od společnosti Riello je základní prvek inteligentní sítě (smart grid).

Co dělá hybridní úložIště baterie:

 • Peak-shaving: pokrývání špičkového odběru.
 • Programovým vybíjením přesune spotřebu do období s nižším tarifem.
 • Optimalizace využití energie z obnovitelných zdrojů.
 • Pokrytí období s velkým odběrem z úložiště HBS.
 • Záložní napájení jako náhrada, nebo jako doplnění konvenčního generátoru.
 • Lokální síť s HBS vytvoří nezávislou síť, kterou lze také doplnit obnovitelnými zdroji.
 • Obchodování s energií. HBS se použije k ukládání energie za levné sazby a pozdějšímu vybíjení během špičky.
 • Stabilizace sítě. HBS pro stabilizaci výroby/dodávek elektřiny.
 • Black start. HBS pro restart elektrické zátěže nebo části elektrické sítě.
 • Kontinuita napájení (UPS). HBS poskytne spolehlivé a nepřerušitelné napájení kritických zatížení.
 • Kompenzace jalového výkonu: HBS kompenzuje jalový výkon a přispívá ke snížení měsíčních nákladů.
 • Optimalizace připojení k síti: HBS umožňuje uživatelům omezit připojení k veřejné síti.
 • Elektromobilita: HBS poskytuje dodatečnou energii potřebnou pro nabíjení elektromobilů v oblastech s nedostatečnou sítí..
 • Místní energetická komunita: HBS dodá energii LEC (Local Energy Comunity)

Hybridní bateriové úložiště může pracovat s více typy akumulátorů a umožňuje proto volbu nejvhodnějšího a nejekonomičtějšího řešení. HBS pracuje s olověnými bateriemi, superkapacitory, nikl kadmiovými nebo lithiovými bateriemi s dlouhou životností. Riello řešení s lithiovou baterií zahrnuje ucelenou řadu produktů, které se odlišují dobou nabíjení, počtem cyklů nabíjení/vybíjení aj. Vždy je možné zvolit ty nejvhodnější produkty pro Vaší aplikaci. Řešení s lithiovými bateriemi Riello představuje vždy kompletní návrh, který obsahuje:

 • Bateriové moduly s integrovaným řízením
 • Ochrana před zkratem a přetížením
 • Jednotku BMS
 • Propojovací silové kabely mezi moduly
 • Vnitřní komunikační kabely
 • Externí komunikační kabel pro výměnu dat mezi jednotkou BMS a HBS Systémem

Výhody pro zákazníky:

 • Riello s řadou HBS přináší bezpečnost, ochranu a inovativní technologie skladování energie pro Vaše potřeby a nejen to s rielem získáte i další výhody:
 • Desítky let zkušeností společnosti Riello v oblasti energetických řešení.
 • Vysoký výkon s dlouhou životností.
 • Vysoká flexibilita použití: energie řešení pro všechny potřeby.
 • 2 v 1: Funkce ESS a UPS je jeden produkt.
 • HBS systém pro podporu vysoké účinnosti energetických aplikací.
 • Masivní úspora nákladů díky rychlému pokrývaní (žehlení) odběrových špiček a přesouvání zátěže.
 • Optimalizace využití obnovitelné energie: 100% využití obnovitelné energie přes den.
 • Výrazné úspory nákladů snížením CO2 emisí, když se HBS používá v kombinaci s generátory. Také snížení spotřeby paliva až o 40 % a snížení nákladů na údržbu a provoz až o 50 %.
 • Vysoká návratnost investic.
 • Mezinárodní profesionální servis a podpora.
 • Globální struktura prodeje.
 • Vyrobeno v EU

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..