Jak ovlivňuje velikost vstupního proudu střídače jeho výkon a efektivitu?

Výkonnější FV moduly s vyššími proudy

V posledních letech v souvislosti s rozvojem výroby křemíkových plátů (sillicon wafers) velikosti 182mm a již běžným použitím 210mm velkých křemíkových plátů spolu s novými technologiemi jako PERC+SE, MBB, Topcon, HJT jsou FV panely výkonnější a produkují větší proudy a napětí než dříve. Podívejte se na parametry hlavních produktů v běžné průmyslové výrobě: Imp typu P a N velikosti 182 mm se pohybuje kolem 13-14A, Imp typu P 210mm dosahují 14-17A (viz. tabulka).

3xxx

Jak zpracuje větší proud z panelů běžný střídač?

Jednoduchá odpověď zní nijak. Proud, který není střídač schopen zpracovat, zůstane nevyužit. Při pohledu na hybridní střídače dostupné na současném trhu zjistíte, že většina produktů má maximální vstupní proud z FVP je kolem 12A. Je tedy zřejmé, že je to méně, než činí průměrný proud Imp FV modulů, což je cca 13A. Toto způsobuje zbytečnou ztrátu energie v důsledku proudového omezení na střídači.

32x

Hybridní střídač Wattsonic 3. generace se vstupním FV proudem 15A je připraven pro použití s moderními panely

Už žádný problém s omezováním proudu !

Wattsonic dobře pochopil aktuální problém mezi střídačem a FV panelem. Proto byl hybridní měnič 3. generace navržen tak, aby tento problém řešil. Wattsonic plně podporuje vysoký proudový vstup s maximem 15A pro rezidenční střídače a maximálně pak 30A pro komerční zařízení. To znamená, že Wattsonic střídač je kompatibilní s různými typy fotovoltaických modulů a dává tím velký prostor při jejich výběru.

33x

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..