Kontrola vstupu vysokozdvižných vozíků k více stanicím

Stále větší míra automatizace strojů a systémů s sebou nese i vyšší požadavky na bezpečnost. Klasické koncepty, jako je muting, zde často naráží na své limity. Naše inovativní bezpečnostní řešení jsou zárukou bezpečnosti bez kompromisů, efektivního materiálového toku a vysoké dostupnosti, a to i u automatických procesů. Výrazně také přispívají k optimalizaci celého procesu.

Pokud průmyslové vozíky (například vysokozdvižné) pracují na překládací stanici vedoucí do nebezpečné oblasti, je pro kontrolu vstupu zásadní schopnost rozlišit mezi vozíkem a osobou. Možnosti běžných bezpečnostních konceptů už často nedostačují, takže zajištění bezpečného provozu by u nich bylo spojeno s výraznými úpravami konstrukčních i procesních vlastností. V praxi by takové řešení vedlo ke kompromisům a zbytkovým rizikům a od pracovníků obsluhy by vyžadovalo značnou osobní zodpovědnost a disciplínu. Například při překládce by vedle vozíku vznikaly mezery v ochranném poli, systém by při příjezdu vozíku musel zpomalit nebo během překládky zcela zastavit.

Naše bezpečnostní řešení pro kontrolu vstupu vysokozdvižných vozíků k více stanicím byla vytvořena přesně pro tyto aplikace. Zajišťují stoprocentní bezpečnost a díky optimalizaci procesů i maximální využití kapacit systému.

Požadavek: U příčného dopravníku se nachází několik stanic, na nichž dochází k překládce materiálu mezi pásem a vysokozdvižnými vozíky. Celá překládací oblast musí být zajištěna proti vstupu osob, přičemž při příjezdu vozíku musí být příslušná stanice uvolněna, aby byl umožněn vjezd.

Řešení: K zajištění přístupu slouží bezpečnostní laserové skenery s vertikálním ochranným polem. Na každé stanici sledují pohyb vysokozdvižných vozíků doplňkové senzory, které zasílají příslušné informace do bezpečnostního systému. Systém upravuje ochranné pole pro vjezd vysokozdvižného vozíku k příslušné stanici. Celý proces je pro zajištění bezpečnosti monitorován.

Provozní princip: Vertikální ochranné pole se nachází před nebezpečnou oblastí. Každá stanice je dále kontrolována sledovacími senzory. Bezpečnostní systém uvolní definovanou oblast v ochranném poli pouze v případě, že se ke stanici přiblíží vysokozdvižný vozík, a výhradně pro tuto stanici. Všechny ostatní stanice jsou i nadále zajištěny ochranným polem. Jakmile vysokozdvižný vozík opustí dopravníkovou oblast, ochranné pole se obnoví do původního stavu. Vozíky mohou vjíždět a vyjíždět bez přerušování a využívat všechny stanice současně nezávisle na sobě.

Výhody pro vás

  • Úspora času a nákladů díky našim připraveným bezpečnostním řešením optimalizovaným pro konkrétní procesy
  • Nepřerušované monitorování celé překládací oblasti se spolehlivým rozlišením mezi vysokozdvižnými vozíky a pracovníky obsluhy
  • Možnost nastavení počtu stanic podle individuálních potřeb
  • Bezpečné oddělení přepravní a překládací oblasti pro další optimalizaci pracovních postupů
  • Vysoká míra spolehlivosti a dostupnosti
  • Optimální ochrana proti neoprávněné manipulaci

Bezpečnostní skenery RSL400
Bezpečnostní radarový systém
Ultrazvukové snímače

tab

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..