miControl - správné řízení pohonu pro každou aplikaci

Produkty společnosti miControl se vyznačují velmi kompaktním designem. To je umožněno konceptem optimalizovaným pro energetické ztráty, který byl při vývoji sledován.

I přes malý instalační prostor jsou zajištěny všechny vlastnosti, pokud jde o odolnost, bezpečnost a síťovatelnost.

Základní variantou je řada B. Produktové řady E a F vycházejí z řady B. Produkty všech řad mohou v zásadě ovládat stejnosměrné a BLDC motory a v některých případech i lineární motory. Velké množství řídicích jednotek je k dispozici také jako varianty s certifikací UL. Všechny varianty přesvědčí svou výkonovou rezervou a jsou k dispozici také jako vysokoproudé (HC) varianty.

Software nabízí optimalizační pole, jako je polohování, řízení proudu a rychlosti a využívá rozhraní CANbus jako standardní komunikační rozhraní. Další výhodou produktů miControl je rozsáhlá programovatelnost. To umožňuje minimalizovat přenosy dat decentralizací řídicího systému. Rovněž lze vynechat nutnost použití SPS kontroly. Aplikace tak mohou být realizovány s optimalizací nákladů.

V následujícím textu představíme tři produktové řady, které na sebe navazují.

Řada B – Basic

Řada B, základní standard, je blokově komutovaná varianta se širokou škálou funkcí a šířkou proudového pásma od 15 A do 50 A. V této produktové řadě moduly mezi sebou komunikují pomocí CANbus. Navíc je možné víceosé řízení. Řízení polohy je v této řadě implementováno pomocí Hallových sond jako zpětnovazebních čidel.

Řada E – Extended

Řada E nabízí největší škálu modelů. Hardware i software jsou výrazně rozsáhlejší, než u řady B. Například řada E nabízí interpolaci, polohování MODULO a řízení brzd. Jsou zde k dispozici EtherCAT a Profinet jako další komunikační rozhraní. Volitelně lze zvolit různé systémy enkodérů, jako je vyhodnocení signálu SIN/COS, magnetický senzor a inkrementální enkodér. Šířka pásma výstupního proudu se pohybuje až do 160 A.

Řada F – FOC

Řada F, prémiový produkt, ve srovnání s řadami B a E navíc nabízí vektorové řízení a volitelně různé bezpečnostní funkce, jako je STO. Kromě toho řada F volitelně nabízí rozhraní BiSS-C a SSI pro systémy absolutních enkodérů. Rozsah výstupního proudu zde dosahuje až 225 A. Řada F tak uzavírá produktovou řadu miControl a umožňuje řešení pohonů a řízení pro vysoce komplexní technické požadavky.

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..