Střídače s výjimečně dobrým odvodem tepla a vysokou spolehlivostí

Proč se zaměřit na co nejúčinnější chlazení?

1

Střídač, jakožto klíčová součást fotovoltaického systému, svým dlouhodobým výkonem určuje efektivitu využití energie. A samozřejmě ovlivňuje i bezpečnost systému. Výkonné chlazení je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících provozní spolehlivost. Jak se střídače Wattsonic vyrovnávají s protichůdnými požadavky na tichý a komfortní provoz, vysokou účinnost a dobré chlazení? Některé klíčové elektronické součásti střídače, jako jsou IGBT tranzistory a indukční cívky, jsou nejen součástky s vysokým zahříváním, ale jsou také zároveň velmi citlivé na teplotu. Pokud je tedy provozní teplota příliš vysoká, budou tyto součásti pracovat s horší účinností a nízkým výkonem a v neposlední řadě povede vysoká teplota ke snížení životnosti. K dobrému chlazení vedou dvě hlavní cesty - aktivní chlazení prostřednictvím ventilátorů nebo pasivní chlazení. Ventilátory představují nejjednodušší metodu chlazení. Jednoduchost a schopnost chladit velké výkony jsou však jediné výhody této metody. Z pohledu rezidenčních zařízení pak převažují nevýhody jako je hlučnost ventilátorů, jejich nízká životnost a nutnost pravidelné údržby, popřípadě výměny. Pasivní chlazení je proto výhodnější. Vyžaduje však pečlivou optimalizaci návrhu a tepelné simulace. Návrh pasivně chlazeného střídače je vždy mnohem náročnější. Přínosy však jsou nesporné, zařízení je tiché, pracuje s maximální efektivitou a nemá téměř žádné nároky na údržbu.

Jak si společnost Wattsonic poradila s chlazením?

Pečlivě se optimalizuje již na úrovni návrhu jednotlivých obvodů. Jsou stanoveny podmínky pro každou jednotlivou součástku a její chování během provozu. Vše se pečlivě zvažuje a vyhodnocuje. U součástek s vysokým zahříváním je dbáno na rychlý odvod tepla a současně jsou tepelně odstíněny od součástek citlivých na teplo. K rychlému odvodu tepla přispívá použití hi-tech materiálů, např. koloidů s vysokou tepelnou vodivostí a chladičů z nitridu hliníku. Proto je možné průměrnou teplotu uvnitř měniče dobře řídit.

Průkopnický návrh chladiče jako součásti skříně.

2

Plášť měniče je navržen tak, aby měl výbornou schopnost přenosu tepla. Součinitel odvodu tepla pláště je až 160W/(m.k), což je vynikající hodnota pro chlazení. Kromě toho je v oblastech s vysokým zahříváním součástí uvnitř namontován systém Wattsonic s unikátní strukturou rozptylu tepla a s vyšším součinitelem odvodu tepla až 220W/(m.k), který dokáže výrazně zlepšit schopnost přenosu tepla. Na základě simulací tepelných toků je navíc optimalizován návrh struktury žeber a jejich povrchu tak, aby teplo bylo co nejlépe rozloženo na chladiči a co nejlépe a nejrychleji distribuováno do okolí. Vše je zaměřeno na dosažení optimálního chladicího výkonu. "Jsme přesvědčeni, že výkonnost chlazení je mimořádně důležitá pro spolehlivost a funkci výrobku. Proto budeme neustále investovat do dalšího výzkumu a vývoje hardwaru, softwaru a konstrukce. Výsledky neustále ověřujeme pomocí simulací a experimentů, abychom mohli vždy dodávat měniče s vynikajícími vlastnostmi.“

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..