Systém UniCloud jako revoluční řešení pro řízení a správu strojů CAMS

Shrnutí:

Poloha, telemetrie, vzdálený přístup, možnost identifikace aktuálního vlastníka nebo operátora stroje a následné shromažďování, analyzování a třídění dat podle daného vlastníka/operátora – to byly hlavní důvody, proč se společnost CAMS rozhodla integrovat IIoT systém UniCloud do všech produktových řad svých mobilních drtičů.

Aplikace pro mobilní stroje musí být schopny rozpoznat aktuální polohu stroje i jeho vlastníka nebo operátora, a podle něj poté shromažďovat, analyzovat a třídit data. Samozřejmostí je i zajištění zabezpečeného vzdáleného přístupu. CAMS s.r.l. je italská společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu mobilních drticích a recyklačních systémů. Mobilní drtiče CAMS zajišťují drcení, oddělování a prosívání směsných materiálů, asfaltu, stavební a demoliční suti i řady dalších odpadních materiálů. Stovky realizovaných projektů v Itálii i po celém světě s sebou postupně přinesly nové výzvy. Ty se společnosti podařilo úspěšně vyřešit díky kontrolérům UniStream s integrovanou end-to-end IIoT cloudovou platformou UniCloud vyvinutou společností Unitronics. Pro obchodní model společnosti CAMS se systém UniCloud ukázal být skvělou volbou.

Drtiče CAMS jsou mobilní, takže se neustále přesunují tam, kde jsou právě potřeba. Proto bylo nutné zajistit identifikaci aktuální polohy daného stroje. Společnosti nebo organizace si mohou stroje CAMS pronajmout nebo zakoupit a poté je dále pronajímat svým zákazníkům. To znamená, že společnost CAMS musí mít přehled o tom, kdo daný systém právě provozuje a kde se nachází. Aby mohli pověření uživatelé sledovat a zaznamenávat data stroje a mít k němu zabezpečený přístup pro řešení případných problémů, musí také společnost svým zákazníkům poskytovat individuální řídicí panely se všemi potřebnými informacemi.

Všechny tyto funkce (a ještě mnohem více) nabízí systém UniCloud.

IIoT platforma pro konstruktéry strojů přizpůsobovaná samotnými uživateli

Systém UniCloud začala společnost CAMS integrovat do všech svých mobilních drtičů od počátku roku 2022. To nepředstavovalo problém, protože drtiče CAMS už byly řízeny all-in-one PLC + HMI kontroléry UniStream. Nebylo potřeba měnit žádné nastavení ovládání stroje, HMI nebo řízení pohybu – k přímému připojení kontrolérů UniStream do systému UniCloud stačí jen pár kliknutí.

Díky tomu, že je UniCloud jednoduchá IIoT nekódovaná platforma přizpůsobovaná samotnými uživateli, může společnost CAMS propojit zákazníky s jednotlivými stroji (v UniCloud terminologii označovanými jako prostředky) i bez pomoci programátorů a IT pracovníků. Výsledkem je přehled o umístění všech strojů a jejich stavu po celém světě.

Systém UniCloud přináší společnosti CAMS a jejím zákazníkům tyto možnosti:

  • Stanovení přesné polohy každého drtiče v reálném čase prostřednictvím PLC jednotky s GPS, která odesílá informace o poloze do systému UniCloud, kde se následně zobrazují na řídicím panelu
  • Sledování a prohlížení telemetrických dat drtičů včetně doby provozu a produkce materiálu
  • Snadné zobrazení, zaznamenávání a řízení spotřeby paliva
  • Automatizované hlášení: systém UniCloud může generovat zprávy a zasílat je prostřednictvím e-mailu nebo SMS v plánovaných časech či na vyžádání
  • Údržba stroje: poskytované informace a upozornění jsou klíčovým aspektem preventivní údržby, která přispívá k minimalizaci prostojů a předcházení poruchám
  • Vzdálený přístup ke strojům za účelem provádění preventivní údržby a průběžného řešení chyb
  • Zvyšování produktivity a přesnosti zákazníků společnosti CAMS vylepšeným vykazováním práce pro vlastní klienty na základě reálné doby provozu stroje

Pomocí nekódové platformy UniCloud si společnost CAMS snadno vytvořila vlastní řídicí panely pro různé účely.

Na obrázku níže je ukázka řídicího panelu pro geografickou polohu. Uživatel může kliknout na prostředek na mapě nebo v tabulce a zobrazit tak příslušný stroj i jeho podrobné řídicí panely.

cam1

Po výběru prostředku přejde systém UniCloud na jeho hlavní řídicí panel s podrobnostmi. Na těchto panelech se zobrazuje aktuální stav prostředku a velká, přehledná tlačítka nabídky pro provádění akcí a zobrazení stavu.

cam-2

Na řídicím panelu vážicího systému se kromě základních informací o provozní době zobrazují také podrobnosti o celkovém a denním množství vyprodukovaného materiálu a trendu výroby.

Na základě parametrů sledovaných systémem UniCloud tak může společnost CAMS generovat přesné a podrobné zprávy pro účely fakturace.

cam3

Snižování nákladů, efektivita a lepší návratnost investic

Snižování nákladů a efektivita jdou ruku v ruce.

Cestu ke snižování nákladů ve společnosti CAMS představuje end-to-end automatizační řešení značky Unitronics, v němž je kompletně integrován její hardware, software a IIoT cloudová platforma UniCloud.

Velkou výhodou systému UniCloud je možnost dálkového řízení. Díky ní mají technici společnosti CAMS k dispozici program HMI a údržbu drtičů přes zabezpečené připojení VNC bez nutnosti dojíždění k zákazníkovi. Tím se šetří čas i náklady na servis na místě, zejména u strojů nacházejících se v zahraničí.

cam4

Další úsporu nákladů přinesl flexibilní bezplatný programovací software UniLogic®. Jedná se o all-in-one automatizační software pro kontroléry UniStream, v němž mohou uživatelé vytvářet aplikace pro PLC, HMI a řízení pohybu v jednom jednoduchém prostředí.

Kromě výrazné úspory času nutného k programování řízení, komunikace a HMI oceňuje společnost CAMS možnost použití jednoho frekvenčního měniče VFD značky Unitronics k řízení dvou motorů prostřednictvím programu. Toto řešení bylo možné realizovat vzhledem k tomu, že motory nepracují současně. V PLC jsou uloženy parametry vyžadované každým z motorů, které se do aktivního motoru zasílají při jeho spuštění.

UniCloud je navíc IIoT platforma přizpůsobovaná samotnými uživateli, která zajišťuje všechny procesy od stroje až po cloud. K vytváření řídicích panelů a údržbě a rozšiřování systému nepotřebuje společnost CAMS žádné externí pracovníky – s veškerými dotazy se může obracet na tým podpory Unitronics, který je vždy k dispozici rychle a zcela bezplatně.

Zvyšování efektivity je jedním z cílů společnosti CAMS, kterého může dosahovat například efektivní analýzou a využitím dat.

cam-5

Znečištění ovzduší – řízení, sledování, hlášení

Recyklační systémy CAMS jsou poháněny motorovou naftou, jejímž spalováním vznikají škodlivé oxidy dusíku. PLC program kontrolérů značky Unitronics řídí dávkování kapaliny pro výfukové plyny vznětových motorů DEF (neboli též AUS 32 nebo AdBlue), která rozkládá oxidy dusíku na neškodnou vodní páru a dusík. Systém UniCloud neustále shromažďuje data o kapalině DEF, která se zobrazují na speciálním řídicím panelu, kde je může sledovat pracovník obsluhy. Jakákoli odchylka od nastavených hodnot je zaznamenána a současně vygeneruje alarm nebo hlášení, které lze zaslat určenému pracovníkovi přes e-mail nebo SMS.

Automatická hlášení a výstrahy představují významnou přidanou hodnotu pro konstruktéry strojů a OEM, protože zvyšují efektivitu práce i komunikace. Rostoucí zájem o otázky životního prostředí a klimatické změny podtrhují nutnost dodržování norem v oblasti ESG i řady místních nebo mezinárodních nařízení. Automatizace sběru dat a poskytování přesných, transparentních, opakovatelných a podrobných zpráv systémem UniCloud je v tomto ohledu velkou pomocí.

cam-6

Zkušenosti společnosti CAMS

Marco Venturi, technický ředitel společnosti CAMS, oceňuje výkonný hardware se snadným ovládáním ve spojení s propracovaným bezplatným softwarem – což je jeden z důvodů, proč společnost využívá produkty Unitronics už více než deset let. Výhody řešení Unitronics popisuje takto: „Spolehlivý hardware je pro většinu našich aplikací nutností, stejně jako kvalitní technická podpora. Pracovníci společnosti Unitronics jsou vždy schopní reagovat na naše požadavky, ať už na dálku nebo technickou podporou na místě. Systém UniCloud dodal našim řešením přidanou hodnotu v podobě technologií IIoT, které nám napomáhají v růstu.“

Společnost CAMS má nyní komplexní přehled o všech svých strojích po celém světe prostřednictvím jednoho řídicího panelu. Velkou výhodu přidání všech strojů do systému UniCloud spatřuje v možnosti okamžitých výstrah na jakékoli nezvyklé situace nebo události, které mohou vyžadovat pozornost. To výrazně urychluje řešení problémů a zkracuje prostoje.

Díky systému UniCloud tak může společnost přistupovat k servisu svých strojů proaktivně na základě reálných dat. Tento způsob doplňuje nebo i nahrazuje plánovanou údržbu, která nebere v úvahu stav stroje v reálném čase.

Sdílejte:

Odběr novinek

Získejte informace o připravovaných veletrzích, školeních, novinkách, speciálních cenových nabídkách a různých zajímavých akcích..